Om meg

Om meg

Eg er født i Vadsø og budde i Finnmark dei fyrste leveåra mine. Då eg var seks år flytte familien min til Aurdal i Valdres og det var slik eg kom borti hardingfela.

I ungdomsåra vart brått interessa for instrumentet, tradisjonen og musikken veldig stor. Denne interessa har fulgt meg sidan då og har gjeve meg fantastisk møte med ulike menneske, publikum og kunstnarar gjennom konsertar og oppdrag mellom anna i Indonesia, Frankrike, Belgia, Spania, USA, Marokko, Storbritannia, Sverige, Danmark og her heime i Noreg.

Lidenskapen for folkemusikken frå Valdres har heile vegen stått i sentrum av mi kunstariske verksemd, ein lidenskap eg håpar å kunne dele gjennom musikken min.

Eg studerte ved Norges musikkhøgskole og har hatt Jan Beitohaugen Granli, Vegar Vårdal, Håkon Høgemo, Terje Moe Hansen og Per Anders Buen Garnås som mine viktigaste læremeistrar.

I 2023 leverte eg masteroppgåva «I lydarlæte», eit kunstnarleg prosjekt og utforsking av lydarlæte frå Valdres. Her fordjupa eg meg i rekomposisjon og improvisasjon av denne musikktradisjonen med rettleiarane Henrik Hellstenius, Anne Hytta og Gjertrud Pedersen.

Frå tid til anna legg eg ut filmar frå konsertar og anna hardingfeleinnhald i YouTube

Prisar og utmerkingar

 

Vinnar av Fanitulltevlinga (2022)

Øyvind Berghs minnepris (2017)

Fureprisen (2016)

Årets unge folkemusikar med Bjørn Kåre Odde (2015)

Torleiv Bolstads minnestipend (2015)

Vinnar av gruppespel på landskappleiken med Odde&Holmen (2013)